پنج شنبه , ۱۹ تیر ۱۳۹۹

دوره های آنلاین

محتوای دوره

دروس وضعیت
1

جلسه معارفه: در این دوره چه خبر است؟

2

جلسه اول: چگونه اهداف خود را تعیین کنم تا به رضایت بیشتری برسم؟

3

جلسه دوم: چگونه چگونگی رسیدن به اهداف موجب رضایت در ما خواهند شد

4

جلسه سوم: خواسته های خودتان را خودتان به دست آورید

5

جلسه چهارم: آیا دستاوردهای شما کفایت لازم برای رضایتمندی شما را دارد؟

6

جلسه پنجم: چگونه شرایط نامطلوب فعلی را شناسایی و بهبود دهم؟

7

جلسه ششم: چگونه از این دوره استفاده بهتری داشته باشم؟

8

جلسه هفتم: تغییر زاویه دید

9

جلسه هشتم: زمان حال و رابطه آن با رضایتمندی

10

جلسه دهم: چگونه برای اهداف خودم انگیزه کافی کسب کنم ؟

11

جلسه یازدهم: اهداف در دسترس را برای خود برگزینید؟

12

جلسه دوازدهم: با مشکلات موجود در زندگی چگونه کنار بیایم؟ آنها را چکار کنم؟

13

جلسه سیزدهم:از ارتباطات چگونه برای رضایتمندی بهره ببرم؟

14

جلسه چهاردهم: خودارزشمندی چه نقشی در رضایت من از زندگی دارد؟

15

جلسه پانزدهم: رضایتمندی و امنیت شغلی

16

جلسه شانزدهم:برای بهبود رضایتمندی از آموزش بهره بگیرید

17

جلسه هفدهم: نقش خانواده در رضایتمندی شما

18

جلسه هجدهم: برای حفظ رضایت موجود در زندگیم در برابر توقعات مختلف چکار باید بکنم؟

19

جلسه نوزدهم:آیا معنویات می توانند به من رضایت بدهند؟

20

جلسه بیستم:مسئولیت چه کارهایی بر عهده من است؟

 

‌دریافت لینک دانلود در ایمیل‌تان

دانلود رایگان ویدئوی چگونه رضایت دلخواه در زندگی خودم را بسازم

تا 5 دقیقه ارسال می شود
لطفا ایمیل خود را وارد کنید
برایم ارسال کن
بستن